הוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי הוצאה מוכרת הינה הוצאה שהייתה הכרחית לצורך ייצור הכנסה.

ראשית, נבצע הבחנה בין הוצאות שוטפות לבין הוצאות הוניות:

 • הוצאות שוטפות הינן הוצאות לצורך שמירה על הקיים, או לצורך תפעול שוטף של העסק. הוצאות אלה מוכרות בעת התהוותן.
 • הוצאות הוניות הינן הוצאות לרכישת רכוש קבוע, או הוצאות ששימשו להשבחת הרכוש הקיים. הוצאות אלה מוכרות כהוצאות פחת לאורך חיי הרכוש הנרכש. כך, לדוגמה, רכישת מחשב נייד ב-3,000 ש"ח תוכר לאורך 3 שנים (1,000 ש"ח בכל שנה) כהוצאת פחת.

להלן מספר סוגיות בנושא הכרה בהוצאות לצורכי מס הכנסה:

 • הוצאה מעורבת- הוצאה אשר חלקה שימש לצורך ייצור הכנסה וחלקה שימש לצורך פרטי (כגון: אחזקת רכב, טלפון נייד, הוצאות בגין עבודה מהבית, טלפון נייד וכד')- יוכר רק חלק ההוצאה ששימש לייצור הכנסה. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה כאמור, ההוצאה כולה לא תוכר.
 • הוצאות בגין עבודה מהבית (חשמל, ארנונה)- יוכר באופן יחסי (20%-25%).
 • הוצאות בגין כיבודים- יוכר חלק של 80%.
 • הוצאות בגין מתנות ללקוחות וספקים- עד 210 ש"ח לאדם אחד לשנה (אם ניתנה בישראל), או עד 15 דולר ארה"ב לאדם אחד לשנה (אם ניתנה בחו"ל).

בכדי להתיר את ההוצאה בניכוי, על ההוצאה לכלול פרטים אודות זהות מקבל המתנה, המקום בו היא ניתנה וקבלות/חשבוניות לאימות ההוצאה.

 • הוצאות בגין מתנות לעובדים- תותרנה בניכוי לאירועים מיוחדים (כגון: חתונה, בר מצווה וכד'). יוכר סכום של עד 210 ש"ח מבלי לזקוף שווי בתלוש השכר של העובד.
 • הוצאות רכב המשמש בעל עסק עצמאי (שאינו שכיר)- ההוצאות תותרנה לפי הגבוה מבין:

סך הוצאות הרכב, בניכוי שווי השימוש ברכב בהתאם לתקנות שווי רכב; לבין 45% מהוצאות החזקת הרכב (או 25% לאופנוע בסיווג L3, 90% לאוטובוסים ציבוריים ומוניות ו-68%-77.5% לרכבים המשמשים להוראת נהיגה).

**לצורך ניכוי ההוצאות בגין כלי רכב פרטיים ומסחריים נדרש לרשום את מספר הקילומטרים במד האוץ ביום האחרון של שנת המס.

 • הוצאות רכב לעובד- ההוצאות תוכרנה למעסיק רק אם נזקפה בגינן הכנסה בתלוש השכר של העובד (כפי שנקבע בתקנות ובהתאם לסוג הרכב).
 • הוצאות טלפון נייד לעובד- ההוצאות תוכרנה למעסיק רק אם נזקפה בגינן הכנסה בתלוש השכר של העובד (בגובה 50% מההוצאה או 105 ש"ח לחודש, לפי הנמוך מביניהם).
 • הוצאות עליהן חלה חובת ניכוי במקור (כמו שכירות)- לצורך הכרת ההוצאה יש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי במקור ולבצע את הניכוי למשכיר בהתאם לתקנות. ללא ביצוע הניכוי בפועל על ידי השוכר, לא תוכר לא ההוצאה.
 • הוצאות בגין עבירה (כגון קנסות), אינן מוכרות לצורכי מס.
 • בעסקים המדווחים על בסיס מזומן, ההוצאה תוכר רק בעת תשלום ההוצאה בפועל.

לחץ למידע נוסף בנושא עסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן.


מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

בשל אופיים השונה של עסקים, מידע זה עלול להשתנות בהתאם לאופי העסק.

 


צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

 

מאמרים נוספים

דיווח על בסיס מזומן

קיימות שתי שיטות חשבונאיות שונות לרישום הכנסות העסק בספרי הנהלת החשבונות והדיווח עליהן לרשויות מע"מ ומס הכנסה: דיווח על בסיס מזומן ודיווח

קרא עוד »

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!